Wzór kontraktu terapeutycznego

KONTRAKT TERAPEUTYCZNY CZYM JEST I DO CZEGO SŁUŻY?
Kontrakt terapeutyczny to umowa między pacjentem a psychoterapeutą, budujący świadome uczestnictwo obu stron w procesie psychoterapeutycznym.

Po nawiązaniu kontaktu z pacjentem i wstępnych ustaleniach diagnostycznych zwykle podejmuje się ostateczną decyzję co do rozpoczęcia psychoterapii.

Psychoterapia powinna być realizowana na podstawie zawartego kontraktu, tak aby każda ze stron miała pełną świadomość kierunku i zasad wspólnej pracy. Terapeuta i pacjent ustalają cele psychoterapii, formy pracy, warunki współpracy, miejsca psychoterapii, wysokości opłat i in.

Jeśli nie wiesz jak ustalić zasady pracy z pacjentem, albo obawiasz się że o czymś zapomnisz, to mam dla Ciebie rozwiązanie:

GOTOWY KONTRAKT TERAPEUTYCZNY zawierający poniższe paragrafy.

§ 1 STRONY KONTRAKTU TERAPEUTYCZNEGO

§ 2 CELE I PLANOWANY CZAS TRWANIA PSYCHOTERAPII

§ 3 TAJEMNICA TERAPII

§ 4 CZĘSTOTLIWOŚĆ I DŁUGOŚĆ SESJI TERAPEUTYCZNYCH

§ 5 PRZYMIERZE TERAPEUTYCZNE

§ 6 OCHRONA ŻYCIA I ZDROWIA PACJENTA ORAZ INNYCH OSÓB

§ 7 MIEJSCE PSYCHOTERAPII

§ 8 SUPERWIZJA

§ 9 PŁATNOŚCI ZA SESJE TERAPEUTYCZNE ORAZ WARUNKI ODWOŁYWANIA SPOTKAŃ

§ 10 SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ POMIĘDZY SESJAMI

§ 11 ZAKOŃCZENIE PSYCHOTERAPII

Twoja inwestycja to tylko 25 zł.

Dzięki temu kontraktowi zapewnisz sobie spokój, będziesz wiedział/a co zrobić i jak to zrobić, aby wprowadzić odpowiednie ustalenia, a Twój pacjent będzie traktował Cię jako profesjonalistę. Zyskasz szacunek i przede wszystkim jego zaufanie osób, z którymi podejmiesz pracę.

Budujmy razem profesjonalny wizerunek Twoich usług!
Dorota Świetlicka

Zamówienie

36.00

PLN

Zamów

Copyright © 2019 wiedza.alezmiana.pl