RODO i Tajemnica Zawodowa – Pakiet Zatrudniam Pracowników

Pakiet ten zawiera niezbędne informacje związane z RODO i Tajemnicą Zawodową, które masz obowiązek wziąć pod uwagę, jeżeli prowadzisz gabinet psychologiczny lub psychoterapeutyczny czy poradnię, a także zatrudniasz pracowników lub zleceniobiorców.

Szkolenie online, prezentacje oraz dokumenty, a także instrukcje pisemne wypełniania dokumentów, wzbogacone o instrukcje video – to wszystko znajdziesz w tym wyjątkowym pakiecie.

Zapraszam Cię do zapoznania się ze szczegółową ofertą – pokaż pełną ofertę.

Pakiet zawiera dostęp do Modułu I, II, III oraz IV, a w nich znajdują się:

Moduł I

 1. NAGRANIE SZKOLENIA ONLINE „RODO W GABINECIE PSYCHOLOGICZNYM / PSYCHOTERAPEUTYCZNYM”, a w nim informacje:
 • Przechowywanie dokumentacji i nagrań z sesji (czas przechowywania, miejsce i sposób przechowywania oraz praktyczne wskazówki).
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla Pacjenta o przetwarzaniu jego danych osobowych – co powinny zawierać.
 • Jakie dane należy pobierać od Pacjentów, a jakich nie pobierać zgodnie z RODO.
 • Dokumenty do podpisu dla Pacjenta a zgodność z RODO.
 • Czy zgodnie z RODO, wystarczająca będzie ustna zgoda Pacjenta na wykonywanie usług psychologicznych/psychoterapeutycznych?
 • Sesja online – jakie dokumenty przygotować?
 • Komputer służbowy a RODO?
 • Umawianie wizyt przez portale (Facebook, Znany Lekarz) – co na to RODO?
 • Zgoda małoletnich na przetwarzanie danych osobowych – kiedy, jaka?
 • RODO online – zarys tematu.
 • Dane Pacjentów w chmurze – jakie chmury spełniają wymogi RODO?
 • Zgoda rodziców na udział dziecka w sesji psychologicznej/psychoterapeutycznej – konieczna jest zgoda jednego czy obydwojga rodziców?
 • Sprzeciw jednego z rodziców a udział dziecka w terapii – co robić?
 1. PREZENTACJA PT. „RODO W GABINECIE PSYCHOLOGICZNYM I PSYCHOTERAPEUTYCZNYM”, a w niej informacje:
 • Przechowywanie dokumentacji i nagrań z sesji (czas przechowywania, miejsce i sposób przechowywania oraz praktyczne wskazówki).
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla Pacjenta o przetwarzaniu jego danych osobowych – co powinny zawierać.
 • Jakie dane należy pobierać od Pacjentów, a jakich nie pobierać zgodnie z RODO.
 • Dokumenty do podpisu dla Pacjenta a zgodność z RODO.
 • Czy wystarczająca będzie ustna zgoda Pacjenta na wykonywanie usług psychologicznych/psychoterapeutycznych?
 • Sesja online – jakie dokumenty przygotować?
 • Komputer służbowy a RODO?
 • Umawianie wizyt przez portale (Facebook, Znany Lekarz) – co na to RODO?
 • Zgoda małoletnich na przetwarzanie danych osobowych.
 • RODO online – zarys tematu.
 • Dane Pacjentów w chmurze.
 • Zgoda rodziców na udział dziecka w sesji psychologicznej/psychoterapeutycznej.
 • Sprzeciw jednego z rodziców a udział dziecka w terapii.
 1. WZORY DOKUMENTÓW – WYSTARCZY TYLKO WPISAĆ DANE SWOJE I PACJENTA:
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Pacjenta wraz z Klauzulą informacyjną na przetwarzanie danych osobowych Pacjenta,
 • Rejestr czynności przetwarzania,
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania,
 • Polityka Ochrony Danych Osobowych z załącznikami: Procedura retencji danych osobowych, Procedura obsługi żądań podmiotów danych wraz z tabelą Rejestr żądań, Procedura współpracy z organem nadzorczym,
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych wraz z Rejestrem podmiotów przetwarzających.

MODUŁ II

 1. NAGRANIE SZKOLENIA ONLINE  PT. „TAJEMNICA ZAWODOWA”, NA KTÓRYM OMÓWIŁYŚMY TAKIE KWESTIE JAK:
 • Co bezwzględnie obejmuje tajemnica zawodowa Psychologa?
 • Dokumentacja psychologiczna/psychoterapeutyczna – czym jest czym nie jest?
 • Ile trwa obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej w przypadku Psychologów?
 • Tajemnica zawodowa a psychoterapia – brak ustawy na co się powołujemy?
 • Tajemnica zawodowa w służbach mundurowych.
 • Zwolnienie z tajemnicy zawodowej
 • Zamiar próby samobójczej pacjenta – jakie kroki podjąć?
 • Zawiadomienie o możliwości/podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
 • Społeczny obowiązek zgłoszenia przestępstwa ściganego z urzędu.
 • Prawny obowiązek zgłoszenia przestępstwa ściganego z urzędu.
 • Ściganie przestępstw – tryb wnioskowy i prywatnoskargowy.
 • Gwałt i molestowanie seksualne – kiedy musimy zgłosić?
 • Dzieci a tajemnica zawodowa –czy ujawniamy opiekunom prawnym treści z sesji?
 • Postępowanie rozwodowe a tajemnica zawodowa wobec pacjenta.
 • Czy nowy partner rodzica może uczestniczyć w konsultacji wychowawczej / sesji psychoterapeutycznej na temat dziecka?
 • Śmierć Pacjenta a tajemnica zawodowa – co jeśli rodzina pacjenta prosi o ujawnienie dokumentacji z sesji?
 • Śmierć psychoterapeuty a tajemnica zawodowa – co z dokumentacją pacjentów?
 1. PREZENTACJA PT. „TAJEMNICA ZAWODOWA”, A W NIEJ INFORMACJE:
 • Co obejmuje tajemnica zawodowa Psychologa?
 • Dokumentacja psychologiczna/psychoterapeutyczna.
 • Ile trwa obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej w przypadku Psychologów?
 • Tajemnica zawodowa a psychoterapia (brak ustawy – na co się powołać?).
 • Tajemnica zawodowa w służbach mundurowych.
 • Zwolnienie z tajemnicy zawodowej
 • Zamiar próby samobójczej.
 • Zawiadomienie o możliwości/podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
 • Społeczny obowiązek zgłoszenia przestępstwa ściganego z urzędu.
 • Prawny obowiązek zgłoszenia przestępstwa ściganego z urzędu.
 • Ściganie przestępstw – tryb wnioskowy i prywatnoskargowy.
 • Gwałt i molestowanie seksualne.
 • Dzieci a tajemnica zawodowa.
 • Postępowanie rozwodowe a tajemnica zawodowa.
 • Czy nowy partner rodzica może uczestniczyć w konsultacji wychowawczej na temat dziecka?
 • Śmierć Pacjenta a tajemnica zawodowa.
 1. WZORY DOKUMENTÓW: 

 Wykaz artykułów obligujących psychologów i psychoterapeutów do zachowania tajemnicy zawodowej,

 • Wniosek o zwolnienie przez sąd cywilny z obowiązku stawienia się na rozprawie w charakterze świadka ze względu na kolizję z obowiązkami zawodowymi,
 • Zgoda na nagranie sesji do celów szkoleniowych zgodna z RODO.

MODUŁ III

 1. NAGRANIE ZE SZKOLENIA ONLINE PT. „RODO W PRACY ONLINE PSYCHOLOGA I PSYCHOTERAPEUTY”, a w nim informacje:
 • Strona internetowa a RODO:
 1. Co to jest usługa strony internetowej?
 2. Administrator – co przetwarza?
 3. Certyfikat SSL.
 4. Co powinna zawierać Polityka Prywatności?
 5. O co można dodatkowo uzupełnić Politykę Prywatności?
 • Fanpage na Facebooku:
 1. Administrator fanpage’a – w jakim zakresie?
 2. Zawartość Polityki Prywatności fanpage’a.
 3. Messenger a RODO.
 4. Gdzie zamieścić Politykę Prywatności fanpage’a?
 • Newsletter:
 1. Polityka Prywatności Newslettera – co ma zawierać.
 2. Gdzie zamieścić Politykę Prywatności Newslettera.
 • Formularz kontaktowy online:
 1. Co ma zawierać Polityka Prywatności?
 2. Skrócona klauzula do formularza kontaktowego.
 • Klauzula dla nadawców i odbiorców e-maili:
 1. E-mail a RODO.
 2. Stopka e-mail.
 • Naruszenie ochrony danych osobowych:
 1. Co oznacza naruszenie ochrony danych osobowych?
 2. Kiedy można mówić o naruszeniu prywatności?
 3. Zgłoszenia naruszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. PREZENTACJA PT. „RODO W PRACY ONLINE PSYCHOLOGA I PSYCHOTERAPEUTY”, a w niej informacje:
 • Strona internetowa a RODO:
 1. Co to jest usługa strony internetowej?
 2. Administrator – co przetwarza?
 3. Certyfikat SSL.
 4. Co powinna zawierać Polityka Prywatności?
 5. O co można dodatkowo uzupełnić Politykę Prywatności?
 • Fanpage na Facebooku:
 1. Administrator fanpage’a – w jakim zakresie?
 2. Zawartość Polityki Prywatności fanpage’a.
 3. Messenger a RODO.
 4. Gdzie zamieścić Politykę Prywatności fanpage’a?
 • Newsletter:
 1. Polityka Prywatności Newslettera – co ma zawierać.
 2. Gdzie zamieścić Politykę Prywatności Newslettera.
 • Formularz kontaktowy online:
 1. Co ma zawierać Polityka Prywatności?
 2. Skrócona klauzula do formularza kontaktowego.
 • Klauzula dla nadawców i odbiorców e-maili:
 1. E-mail a RODO.
 2. Stopka e-mail.
 • Naruszenie ochrony danych osobowych:
 1. Co oznacza naruszenie ochrony danych osobowych?
 2. Kiedy można mówić o naruszeniu prywatności?
 3. Zgłoszenia naruszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. WZORY DOKUMENTÓW:
 • Polityki Prywatności dla strony internetowej, Fanpage’a (Messenger), Newslettera, formularza kontaktowego online + Polityka Prywatnosci zbiorcza,
 • Informacja RODO dot. przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej,
 • Wersja skrócona do stopki e-mail,
 • Wzór zgody do formularza kontaktowego online i Newslettera (checkboxy),
 • Klauzula informacyjna RODO dot. kontrahentów,
 • Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych,
 • Analiza ryzyka,
 • Formularz zaświadczenia o korzystaniu z usług psychologicznych, psychoterapeutycznych,
 • Wzór zgody na terapię dorosłego i dziecka.

MODUŁ IV

WZORY DOKUMENTÓW:

 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych pracowników,
 • Klauzula informacyjna RODO dot. postępowania rekrutacyjnego,
 • Wyrażenie zgody w procesie rekrutacyjnym – wzór (checkboxy).

 

Dzięki temu pakietowi zapewnisz sobie spokój, będziesz wiedział/a co zrobić i jak to zrobić, aby wprowadzić RODO w swoim gabinecie.

Budujmy razem profesjonalny wizerunek usług psychoterapeutycznych w Polsce!

Pozdrawiam serdecznie,

Dorota Świetlicka

Zamówienie

1550.00

PLN

6765.00

PLN

Zamów

Copyright © 2019 wiedza.alezmiana.pl